Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Boho Curly Scarf
Boho Curly Scarf is an assymetrical scarf absolutely  easy knitting and the result is cozy Curly and extra wooly. 

You will need only one skein DK batik yarn 100gr/210metr .
The lace edge crocheting with solomon stitch and a puff st.

You can found the pattern here:
 
https://www.ravelry.com/patterns/library/boho-curly

Lace knitting stitch - Δαντελένια πλέξη με βελόνες

Lace knitting stitch - Δαντελένια πλέξη με βελόνες
Abbreviations :
K:knitting
P: Purl
Yo: yarn over
P2tog: Purl two stitches together
R: row
Sl: sleep stitch 

 For the Lace knitting stitch of the picture, you need sts multiple of 4, plus 2 more stitches for edges the pattern in the same in the RS and in the WS:
Pattern: 
Sl1,*K1, P1, YO, P2tog*, repeat until 1st before end of the row, K1.

You can use any weight of yarn, but with Aran and bulky the result is very beautiful. 

******************************************************************************************Συντομογραφιες :
Κ: καλός πόντος
Α: ανάποδος πόντος
Α2πμ: ανάποδη  δύο πόντοι μαζί
Απλ: άπλετο πόντος

Για την δαντελένια πλέξη με βελόνες της εικόνας , θα χρειαστούμε πόντους πολλαπλάσιους του 4 + 2 επιπλέον πόντους για τις ούγιες. 
Πλέκεται με οποιοδήποτε πάχος νήματος, με νήμα Aran - Bulky το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο. 
Το σχέδιο πλέκεται το ίδιο στην Καλή και στην Ανάποδη πλευρά του πλεκτού. 

ΣΧΕΔΙΟ: 1Απλ, *Κ1,Α1,Ζ,Α2πμ*, επανάληψη μέχρι 1π πριν το τέλος, Κ1.