Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Cast on stitches - Ρίχνουμε πόντους με βελόνες

 Ρίχνουμε πόντους με βελόνες

Για να ξεκινήσουμε να πλέκουμε  με βελόνες, θα πρέπει πρώτα να ρίξουμε πόντους, για να έχουμε τη βάση να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας.  Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ρίξουμε πόντους.
Στην ανάρτηση μας, θα σας παρουσιάσω με βίντεο δύο τρόπους για να ρίξουμε πόντους.
1. Ο βασικός τρόπος για να ρίξουμε πόντους 2. Ρίχνουμε πόντους με την μέθοδο της μακριάς ουράς. **************************
IN ENGLISH 

 Cast on stitches

To start knitting with needles, first of all, we have to cast on stitches, to create the base  to start our knitting. 
 There are many ways to cast on stitches.

In our post, I will show you two ways in video for casting on stitches.

1. The basic way to cast on 
2. Long Tail Cast on https://www.ravelry.com/designers/marieta-iosifidou


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου