Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Begi scarf Pattern
 A Christmas Gift for begginers  in the knitting world. Is very easy and happily. The result is very soft and puff. Absolute you will love that scarf . Is easy wearing and very warn. You need worsted yarn and big n. of needles. You have to know casting on, bind off ,  Knit and Purl and to follow the instructions.

Begi Unisex Scarf – in English, by Marieta Iosifidou

A puffy stitch,  special for knitting beginners. Following the instruction and  you will have a very puffy unisex scarf. The result is absolute fluffy  and  you will like it.
Abbreviations:
•    CO- cast on            ● K – knit stitch
•    St - stitches            ● P – purl
•    BO – Bind Off
•    R– row                               
•    RS – right side        
•    WS – wrong side   
Material:
•    Yarn: any yarn worsted , aprox.320 yards (it depends on the length of the scarf).
•    Needles n. 6m.m – 7mm.
•    scissor
Gauge:
4"x4" = 18 s x 24 r (stockinette)


 Instructions:
•    Cast on  31 stitches
•    The number or stitches that we use, must be multiple of 4 -1.
•    R1- RS = *(K3, P1 )* -  repeat from * till the end of the row. Your row, finish with 3K stitches.
•    R2 - WS = Κ1, P1 ,*(K3, P1)* repeat from * till  1 stitch before the end of the row, Κ1.
•    Repeat these two rows, (R1 & R2) until your scarf to has the desire length. 
•    Bind Off all stitches lazy.=
Κ -
knit
=
P -
purlWSRS
R2

R1

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Start
Begi Κασκόλ – Unisex

Μία αφράτη πλέξη, ειδικά για τους πρωτοβαλμένους στο πλέξιμο, που γίνεται ένα υπέροχο unisex κασκόλ, για αγόρια και κορίτσια.  Το αποτέλεσμα θα σας καταπλήξει και το πλέξιμο θα σας κατακτήσει. Ξεκινάμε λοιπόν:
Συντομογραφίες:
·          Ρ π- ρίχνουμε πόντους                                  K – καλός πόντος
·         π – πόντοι                                                       ● Α – ανάποδος πόντος
·         Σ – σειρά                                                                                            
·         ΚΠ – καλή πλευρά του πλεκτού                    
·         ΑΠ – ανάποδη-πίσω πλευρά του πλεκτού    
Τι θα χρειαστούμε:
·         Νήμα: χοντρό νήμα, με πάχος νήματος 4 . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε νήμα γεμάτο σε πάχος το οποίο να πλέκεται με βελόνες ν.5mm ή ν.6 τουλάχιστον. 
·         Χρώμα δικής σας επιλογής.
·          Βελόνες ν. 6m.m.
·         Ψαλίδι
Δείγμα:
4"x4" = 18 π x 24 σ (ζέρσεϋ πλέξη-κάλτσα) 
Οδηγίες για το πλέξιμο:
·         Ρπ 31π = Ρίχνουμε 31 πόντους
Ο αριθμός πόντων που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι (πολλαπλάσιο του 4 πλήν 1 πόντο (4-1) για να βγεί σωστό  το σχέδιο μας.
·         Σ1- KΠ = *(3Κ, 1 Α )* -  επαναλαμβάνουμε * έως *  έως το τέλος της σειράς. Η σειρά τελειώνει με  3Κ(3 πόντοι καλή) .
·         Σ2 - ΑΠ = 1Κ, 1Α ,*(3Κ, 1 Α)*  επανάληψη από  * μέχρι 1 πόντο πριν από το τέλος της σειράς, Κ1.
·         Επαναλαμβάνουμε τις σειρές 1 & 2 μέχρι να έχουμε το επιθυμητό μήκος στο κασκόλ μας.
·         Όταν φτάσουμε στο μήκος που θέλουμε, κλείνουμε όλους τους πόντους χαλαρά.

ΑΠΚΠ
Σ2

Σ1

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Αρχή=
Κ -
Καλός πόντος
=
Α -
Ανάποδος πόντος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου