Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

WWKIP Happy Knitting Day with a special gift - Mystery Hat - Μυστικός Σκούφος...


Χρόνια Πολλά στις πλέκτριες όλου του κόσμου. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής του πλεκτού - "Πλέκω σε Δημόσιο Χώρο " και διαδίδω ένα μια δημιουργική δραστηριότητα που μόνο χαρά έχει να προσφέρει.
Ενα δωράκι από μένα, για τις πλέκτριες  που σήμερα γιορτάζουν... ενας σκούφος που καθώς θα τον πλέκουν θα εμφανίζεται μπροστά τους.
 Happy Knitting around the world. Today is the day of celebration of knit - "Knitting and Crochet in Public Place" and spread a creative activity only joy has to offer.

A gift from me, for knitters who today celebrate ... a hat to knit as they knitting the pattern they will see in front of their eyes the new hat.


Προσθήκη λεζάντας

                Mystery  Hat by Marieta Iosifidou - Ελληνικά

Νήμα: Katia, Darling,pure merino wool, 2 skeins, color 208.
(είναι ένα αρκετά λεπτό νήμα – αν χρησιμοποιήσετε άλλο νήμα θα πρέπει να τροποποιήσετε τον αριθμό των πόντων που θα ρίξετε ανάλογα με το δείγμα)
Βελόνες: 3,5 EUROPE  - USA 2-4  & &   4 EUROPE  - USA 2-4
(χρησιμοποίησα κυκλικές βελόνες και δούλεψα το πλεκτό μου σε κύκλο, ενώνοντας στην πρώτη σειρά τις δύο πλευρές του πλεκτού και χρησιμοποιώντας την τεχνική magic loop για να δουλέψω πιο εύκολα τις κυκλικές βελόνες).
Συντομογραφίες:
K.Π. :   Καλή πλευρά του πλεκτού
Α.Π. :   Ανάποδη πλευρά του πλεκτού
Σ       :  Σειρά
κ       : Καλή πλέξη

ζετέ   : Στην καλή πλέξη, τοποθετούμε το νήμα μπροστά
            από την δεξιά βελόνα (σαν να θέλουμε να κάνουμε
            ανάποδη πλέξη) και συνεχίζουμε το πλέξιμο.
             Έτσι δημιουργούμε έναν επιπλέον πόντο κάνουμε αύξηση.
α       : Ανάποδη πλέξη
κμπ   :  Καλή από μπροστά και από πίσω, στον ίδιο πόντο
2πμκ  : Πλέκουμε 2 πόντους μαζί με καλή πλέξη Μους :  Πλέκουμε όλους τους πόντους,  με την ανάποδη πλέξη
           στην καλή και στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού  .Πουαντερί :  κ.π. - Σ1:* κ,α* επανάληψη από * μέχρι το τέλος της   σειράς.
                     α.π. -Σ2: *α, κ* επανάληψη από * μέχρι το τέλος της σειράς.
Ρίχνουμε 90 ή 100 ή 110 πόντους . 

Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος που θέλουμε να έχει το σκουφάκι και από το πάχος του νήματος που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα μας βοηθήσει το δείγμα που αναφέρεται στην ετικέτα του νήματος.
 


Ξεκινάμε την Σειρά 1 στην καλή πλευρά του πλεκτού μας.
Σ. 1μέχρι  Σ. 10    Συνολικά 10 σειρές, όλο πλέξη πουαντερί.    
Σ.  11
Κ.Π.    *κ 1, ζετέ,2πμκ* επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος της      σειράς.    

                 Στην σειρά αυτή αλλάζουμε το νούμερο από τις βελόνες μου, κατά ½ πόντο μεγαλύτερο.
Σ. 12
Α.Π.    α – ανάποδη πλέξη όλοι οι πόντοι  

Σ. 13 μέχρι Σ.24    (συνολικά  12 Σ), πλέξη μούς    

                   Μόνο στη σειρά 13, θα κάνω αυξήσεις .
                    Κάθε 10 πόντους θα πλέκω τον 10ο πόντο με (κμπ).
                               *************************
                    Από τη Σ.14 έως και τη σειρά 23 όλοι πόντοι και 

                     όλες τις σειρές θα τις πλέξουμε ανάποδη.
Σ.  25    Κ.Π. – κ ολοι οι πόντοι  
Σ.  26     Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  
Σ. 27    μέχρι και  Σ. 38    Συνολικά  12 Σ, πλέξη μούς  
Σ.  39    Κ.Π. – κ ολοι οι πόντοι  
Σ.  40    Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  
Σ. 41    μέχρι και  Σ. 52    Συνολικά  12 Σ, πλέξη μούς  
Σ. 53    Κ.Π. – κ ολοι οι πόντοι  
Σ. 54     Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  
Σ. 55    μέχρι και  Σ. 66    Συνολικά  12 Σ, πλέξη μούς  
Σ. 67    Κ.Π. – κ ολοι οι πόντοιι  
Σ. 68    Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  
Σ.69    μέχρι και  Σ. 80    Συνολικά  12 Σ, πλέξη μούς  
Σ. 81    Κ.Π. –κ ολοι οι πόντοι  
Σ. 82    Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  
Σ.  83   μέχρι και  Σ. 94    Συνολικά  12 Σ, πλέξη μούς  
Σ. 95    Κ.Π. – κ ολοι οι πόντοι  
Σ. 96    Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  
Σ. 97    μέχρι και  Σ. 108    Συνολικά  12 Σ, πλέξη μούς  
Σ. 100    Κ.Π. – κ ολοι οι πόντοι  
Σ. 110    Α.Π. –α ολοι οι πόντοι  

Επαναλαμβάνουμε το σχέδιο αυτό  (12 σειρές ανάποδη πλέξη και 1 σειρά καλή πλέξη) μέχρι να έχουμε το επιθυμητό μήκος για το σκουφάκι μας. Τελειώνουμε με σειρά πλεγμένη με ανάποδη πλέξη.
Τώρα θα αρχίσουμε τις μειώσεις σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
1η σειρά μείωσης: *1κ, 2πκμ * επαναλαμβάνουμε σε όλη τη σειρά μέχρι το τέλος .
Επόμενη σειρά:  Ολοι οι πόντοι καλή πλέξη.
2η σειρά μείωσης: *1κ, 2πκμ * επαναλαμβάνουμε σε όλη τη σειρά μέχρι το τέλος .
Επόμενη σειρά:  Ολοι οι πόντοι καλή πλέξη.
3η σειρά μείωσης: *2πκμ * επαναλαμβάνουμε σε όλη τη σειρά μέχρι το τέλος .
Περνάμε όσους πόντους έχουμε στη βελόνα μας στην πλεκτοβελόνα ραψίματος  και κλείνουμε το πλεκτό μας. Ράβουμε την κλωστή μας και στερεώνουμε την κλωστή.
Mystery  Hat by Marieta Iosifidou

 
Yarn: Katia, Darling,pure merino wool, color 208. (multicolor).2 skeins.
Needles: 3,5 EUROPE  - USA 2-4   &   4
 EUROPE  - USA 2-4

Abbreviations:
R.S.:    Right side
W.S.:    Wrong side
k :   Knit
p :   Purl
kfb:    knit in front and back of st
K2tog : Knit two stitches together
Garter stitch    

All stitches knitting , right and wrong side of your knit, in K all or in P all.
Seed stitch    

 •    r.s. - R1:( k,p) all stitches
•    w.s. -R2: (p, k) all stitches

Pattern
Cast on 90, or 100sts , 110 st. It depends from the size that you need of from the width of your yarn. Row 1, start with the Right side of the knit. 


Row 1 to Row 10    In total 10 rows, all seed stitch 

    
Row  11    R.S.  -  *K 1, Yo,K2tog* till the end of the row.   
Row  12    W.S. – P all stitches.  Here we change needles 1/2 nr. bigger 

Row 13 to Row 24   
In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches  

 • In row 13 only, every 10 stitches, knit 1 stitch kfb to increase the stitches.
From the row 14 and till row 23 , p all stitches without more increases.
Row  25    R.S. – K all stitches    
Row  26     W.S. – P all stitches    
Row 27 to Row 38    In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches   
Row  39    R.S. – K all stitches    
Row  40    W.S. – P all stitches    
Row 41 to Row 52    In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches   
Row 53    R.S. – K all stitches    
Row 54     W.S. – P all stitches    
Row 55 to Row 66    In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches   
Row 67    R.S. – K all stitches    
Row 68    W.S. – P all stitches    
Row69  to Row 80    In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches   
Row 81    R.S. – K all stitches    
Row 82    W.S. – P all stitches    
Row  83 to Row 94    In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches   
Row 95    R.S. – K all stitches    
Row 96    W.S. – P all stitches    
Row 97 to Row 108    In total 12 rows, all garter stitch – Purl stitches   
Row 100    R.S. – K all stitches    
Row 110    W.S. – P all stitches    
Repeat this pattern  from *12 rows Purl, and  1rowKnit – 1 row Purl * until your reached length you need. 

End with purl round.
Now you will start to decrease  your work, as follow:
1.    # Decrease row 1:  *k1, k2tog* repeat all the row.
Next row : all knit
2.    #Decrease row2: *k1, k2tog* repeat all the row.
Next row : all knit
3.    # Decrease row 3:  * k2tog* repeat all the row.


You have to cut the yarn, thread through remaining sts, pull tight and fasten off.


Πλέξη πουαντερί για τις αρχάριες στο πλέξιμο με βελόνες

2 σχόλια:

 1. Χρόνια πολλα και ευχαριστω για το δωράκι !!!
  καλή εβδομαδα ...φιλάκια πολλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εύχομαι όλα να είναι καλά και χαρούμενα στη ζωή σου. Οταν με το καλό πλέξεις το σκουφάκι θα περιμένω φωτό για να τη μοιραστούμε. Σ'ευχαριστώ, με εκτίμηση Μαριέτα.

   Διαγραφή